Curăţit, transformat şi pecetluit

Print Friendly, PDF & Email

C.R. Golsworthy

« Vă voi stropi cu apă curată »    ( Ezechiel 36:25 )
« Vă voi da o inimă nouă »            ( Ezechiel 36:26 )
« Voi pune Duhul Meu în voi »       ( Ezechiel 36:27 )

În aceste trei versete consecutive din Vechiul Testament avem rezumatul  Evangheliei creştine. Deşi a fost scrisă cu aproximativ 600 de ani î.Cr. ele redau mesajul pe care, secole mai târziu, apostolii lui Cristos l-au dus popoarelor.

Mai întâi să observăm că există…

1). O promisiune de vindecare divină
« Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi » (vers. 25). Desigur, aceasta este prima nevoie pe care o resimţim când începem să ne apropiem de Dumnezeul cel de trei ori sfânt. Asemenea leprosului din vechime, şi noi putem doar să strigăm : « Necurat, necurat ! ». Dar  aici începe totul – un sentiment îngrozitor datorat păcatului şi murdăriei proprii – şi un strigăt către Dumnezeu pentru îndurare ( vezi Luca 18:13).

Poate ar trebui să menţionăm aici un adevăr al Bibliei, foarte important. Nu întotdeauna este admis faptul că cele 10 porunci au fost destinate, mai înainte de toate, aducerii acestui rezultat. Ne-au fost date pentru a ne arăta starea mizeră şi pentru a ne determina să căutăm răspunsul lui Dumnezeu – care este « mântuirea ce se află în Cristos Isus » ( vezi Rom. 3 :19,20 ; 5:20 ; Gal. 3 :24 ; Efes. 1:7). Oricine s-a evaluat corect vizavi de aceste porunci, va pleda, cu siguranţă, « vinovat » la oricare dintre ele. Dar uimirea este că Dumnezeu « a deschis un izvor pentru păcat şi necurăţie » (Zah. 1:1), şi adevărul final este că « Sângele lui Isus Cristos, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat » (1 Ioan 1:7). Prin urmare, mulţumim lui Dumnezeu pentru « această promisiune de curăţire », pe care o găsim doar în Evanghelia creştină şi nicăieri altundeva. « Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi ». Slăvit să fie Domnul pentru asta.

Apoi, urmează…

2). O promisiune de reînnoire divină
Dumnezeu Însuşi declară : « Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou : voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne » (vers. 26). Într-adevăr, iată aici o reînnoire – sau poate, mai bine zis –  « o transformare divină ». Este vorba de o schimbare profundă a caracterului şi comportamentului care urmează fiecărei convertiri adevărate şi veritabile. Şi, la fel cum s-a întâmplat în cazul curăţirii – Dumnezeu este Acela care o face ! Biblia spune : « De aceea, dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus : iată că toate lucrurile s-au făcut noi » (2 Cor. 5:17). Acesta, am putea spune, este adevărul glorios, aşa cum îl vede Dumnezeu ; dar şi omul, ca individ, a ajuns să-l înţeleagă şi să se bucure de el. Începem să vedem că moartea lui Cristos nu a fost doar a Lui, ci şi a noastră  –  căci am murit şi am înviat în El ! Experienţa noastră personală arată că « modul vechi de viaţă » (şi sursa veche de viaţă) în mod progresiv ’moare’, şi ceva nou şi binecuvântat îi ia locul. Domnul face toate acestea, pe măsură ce aplică crucea inimilor noastre predate. Domnul face aceasta şi e minunat pentru noi.

Textul nostru accentuează îndeosebi schimbarea ce are loc în domeniul puterii noastre naturale (Ezec. 36:26). Dumnezeu dă la o parte ‘inima de piatră’ şi ne dă ‘o inimă de carne’ ; cu alte cuvinte, în comportamentul nostru apare o nouă ‘blândeţe’. Ce binevenită este această schimbare ! Omul natural este atât de tare ! Suntem atât de critici la adresa altora, şi atât de încăpăţânaţi şi convinşi de ‘opiniile’ noastre, adesea îndoielnice. Cum ar trebui să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că El înlocuieşte toate acestea cu propria Sa blândeţe şi smerenie – şi aceasta devine un fapt evident în ochii celor ce ne observă comportamentul ! Aceasta şi multe altele sunt incluse în promisiunea : « Vă voi da o inimă nouă ».

În cele din urmă, pasajul nostru conţine…

3). O promisiune a locuirii divine
« Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele » (vers. 27)

Asta-i, cu siguranţă, minunea minunilor ! Din nou, Dumnezeu este Acela care o face. El face ca binecuvântatul Duh Sfânt să intre în duhul celor care au venit la Cristos pentru curăţire. Şi astfel, trupurile noastre au devenit « temple ale Duhului Sfânt », cum spune Pavel (1 Cor. 6 :19). Pare prea frumos ca să fie adevărat, dar Biblia întreagă  învaţă despre acest lucru, şi mii şi mii mărturisesc că acest fapt are loc atunci când păcătoşii vin la Cristos. Suntem conştienţi că ‘ceva complet nou’ a intrat în noi, dar adevărul este că Dumnezeu Însuşi a intrat în noi şi « ne-a pecetluit », făcându-ne proprietatea Sa – « comoara Sa aleasă » (Efes. 1:13 ; Ex. 1:5 ; 1 Pet. 2:9). După cum am spus, puţini dintre noi înţeleg la început ce s-a întâmplat, dar este un fapt cert ! Făcătorul nostru Atotputernic a intrat în noi, făcând din noi ‘casa’ Lui !

Dar trebuie să vedem şi scopul precis pentru care Dumnezeu a intrat în noi. Promisiunea spune :  « Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele » (vers. 27). Şi aceasta este o favoare : Dumnezeu intrând în noi pentru a ne face capabili să umblăm în căile Sale şi a împlini voia Sa cea sfântă.  Putem adăuga urmatoarele : în acest mod legea lui Dumnezeu ajunge să fie « scrisă în inimile noastre » (Ier. 31:33). Dumnezeu Însuşi este acolo, aducând în noi dorinţele Sale şi, din lăuntrul nostru, le împlineşte ; ne dă puterea, capacitatea de a le împlini ! Într-adevăr, ce promisiune : « Voi pune Duhul Meu în voi » !

Privind la aceste trei versete, putem doar să spunem : ‘Ce Evanghelie glorioasă avem !’ ‘Veştile bune’ ale lui Dumnezeu  ilustrate clar în Vechiul Testament şi apoi revelate pe deplin în Noul Testament ! Te întrebăm pe tine, cititorule : ‘Ai experimentat această mântuire deplină ? Ai simţit nevoia de curăţire ? Caracterul tău a fost schimbat ? Trupul tău a fost făcut templu al Duhului Sfânt ?

Fii sigur că această Evanghelie completă este pentru tine. Nu amâna. Vino acum la Cristos. El te va curăţi ; te va reînnoi ; va veni şi va locui în tine prin Duhul Său. Toată lauda fie adusă Numelui Său cel minunat !