Trei daruri măreţe

Print Friendly, PDF & Email

C.R. Golsworthy

« După cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu »  (Ioan 17:2)

Un lucru uimitor în Biblie este felul în care sfere largi ale adevărului divin sunt rezumate în doar câteva cuvinte – un singur verset sau chiar jumătate de verset. Versetul citat mai sus este un exemplu frumos în acest sens, şi putem merge atât de departe încât să spunem că, în aceste câteva cuvinte, avem o prezentare a esenţei creştinismului veritabil şi o însumare a întregii istorii a bisericii de astăzi. Ce carte minunată ne-a dat Dumnezeu!

Ceea ce am spus va fi uşor înţeles dacă observăm că cuvântul ‘a da’ (derivatele sale) apare de trei ori. Mai întâi se referă la darul autorităţii depline, dat de Dumnezeu Domnului Isus Cristos ( putere peste orice făptură ); a doua oară: darul vieţii veşnice, dat de Cristos poporului Său răscumpărat; şi a treia oară: darul bisericii, dat de Dumnezeu scumpului Său Fiu. Este acoperită întreaga Evanghelie creştină şi este arătat ceea ce a făcut Dumnezeu pentru acest veac al bisericii.

Revenind la simplitatea minunată a acestor lucruri, să luăm în considerare cele trei daruri ceva mai detailat şi să acceptăm provocarea ce ne-o face fiecare în parte.

1). Darul autorităţii dat Domnului Isus Cristos
Citim în versetul 2: « Tu (Tatăl) I-ai dat (Fiului) putere peste orice făptură ». Aici, desigur, avem planul lui Dumnezeu de a încredinţa în mâinile lui Cristos autoritatea finală peste toţi oamenii, fapt realizat efectiv prin înălţarea Domnului nostru şi descris în culori vii în pasaje precum cel din Filipeni 2.

« …El S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi … şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul » (Fil. 2:8-11).

Slavă lui Dumnezeu, mesajul creştin gravitează în jurul unei Persoane vii şi stăpânitoare – Cel care are autoritatea finală peste omenire. Acest fapt a fost adevărat şi în momentul morţii Sale, căci citim ce I-a spus Pilat : « Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul ? ». Şi răspunsul a venit : « N-ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus » (Ioan 19:10-11). Slavă lui Dumnezeu pentru acest dar minunat dat de Tatăl Fiului Său – putere şi autoritate peste întreaga omenire.

Mergem acum la al doilea ‘dar’ menţionat în verset. Este

2). Darul vieţii veşnice dat oamenilor lui Dumnezeu
Pasajul continuă să vorbească despre această Persoană înălţată care dă viaţa veşnică celor pe care Tatăl I-i dă. De fapt, este scris că acesta este motivul pentru care Tatăl I-a dat ‘autoritate’. Cum I-am putea mulţumi lui Dumnezeu îndeajuns pentru faptul că Cristos a fost înălţat, nu ca să fie (în primul rând) Judecătorul nostru cel drept, ci ca să fie Salvatorul nostru dătător de viaţă ! Cum spune şi Petru în mesajul său la Ierusalim : « Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor » (Fapte 5:31). Şi ce mântuire este aceasta : nu doar iertarea păcatelor noastre, ci şi faptul că ni s-a dat viaţa cea nouă – viaţa Lui – trimisă nouă din cer, nouă – nişte criminali. Aici este uimirea naşterii din nou (Ioan 3:3) şi darul Duhului Sfânt, Dumnezeu ne uneşte cu Mântuitorul nostru binecuvântat – un singur organism ! Acesta este adevăratul creştinism şi singurul creştinism adevărat !

Înainte de a încheia această parte, te întrebăm, iubite cititor : Ai fost ‘născut din nou’ ? Te-ai pocăit de păcatele tale şi ţi-ai pus încrederea în Cristos ? Eşti unit cu Cristos  într-un duh ? (vezi 1 Cor. 6:17). Ai experimentat această  ‘Sursă divină măreaţă’ şi înveţi să trăieşti în fiecare zi din această Sursă ? (vezi Ioan 6:57) Acesta este planul plin de har al lui Dumnezeu pentru noi. Laudă Numelui Său !

Trebuie să-l menţionăm şi pe al treilea dintre aceste daruri măreţe – fără-ndoială cel mai mare dintre ele.

3). Darul bisericii dat lui Cristos
La sfârşitul propoziţiei din Ioan 17 :2 Domnul vorbeşte despre « cei pe care Tu (Tatăl) Mi i-ai dat (Fiului) ». Se referea, bine-nţeles, la biserică, acea Familie nouă şi cerească, creată prin darea şi primirea vieţii veşnice a Domnului. Când ne punem cu adevărat încrederea în Cristos ne trezim parte din acea Familie. Viaţa Domnului nostru înviat a curs în noi şi aşa cum spune Biblia, am fost ‘adăugaţi’ Domnului (Fapte 5:14; 11:24). Ne aflăm, într-adevăr, în unitate cu El, după cum mlădiţele sunt cu viţa (Ioan 15:5) şi trupul cu capul (Col. 1:18). Şi orice am avea nevoie de acum înainte găsim în Cristos. Este uimitor faptul că am devenit parte din darul special al lui Dumnezeu pentru Fiul Său ! De fapt, putem spune că Dumnezeu a găsit o Mireasă pentru Cristos şi a adus-o la El (Gen. 2:22).

Aceasta, ştim, este o mare ‘taină’ (Efes. 5:32) dincolo de înţelegerea omenească, dar este ceva ce se petrece sub ochii noştri în fiecare zi! Păcătoşii se pocăiesc de păcatele lor, îşi pun încrederea în Cristos şi sunt umpluţi de viaţa cea nouă din cer. Domnul face aceasta şi este minunat în ochii noştri ! (Ps. 118:23) Cât de important este să înţelegem că creştinismul nu este o ‘religie’, ci viaţă (Fapte 5 :20), viaţa lui Cristos pusă în inimile bărbaţilor şi femeilor credincioşi, făcându-i astfel ‘plinătatea lui Cristos’ (Efes. 1:23).

Cine s-ar fi gândit că tot acest adevăr poate fi comprimat într-o propoziţie scurtă la începutul capitolului 17 din Ioan ? Dar ea este acolo ; a-l  vedea şi a răspunde acestui adevăr înseamnă o viaţă complet schimbată. Dumnezeu să lucreze în inimile noastre, ale tuturor, spre slava Sa.